“Het water is de edelste der elementen” (Pindarus)

Nagenoeg geen enkel product, dus ook bouwproducten, zijn bestand tegen de elementen van de natuur. Het is daarom dan ook van essentieel belang om met periodiek onderhoud de levensduur te verlengen en de esthetische uitstraling te behouden.

Uitstel van onderhoud leidt uiteindelijk tot kapitaal verlies binnen uw vastgoed portefeuille.

Planmatig periodiek onderhoud garandeert de beste prijs/prestatie verhouding van uw vastgoed. Jaarlijkse inspectie met onderhoudsadvies, eventueel in combinatie met periodieke reiniging van daken en gevels, geven een helder beeld van de status van het exterieur van uw opstal.

Tevens vanuit het oogpunt van garantie is periodiek onderhoud zelfs een absolute voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de afgegeven materiaalgarantie.

Diverse vormen van onderhoud zijn mogelijk; van inspectie en advies, naar planmatig periodieke reiniging, eventueel in combinatie met herstel van lokale aantasting door corrosie, tot aan de totale gevel restyling. Het kan allemaal onderdeel uitmaken van een onderhoudscontract. Maatwerk derhalve om de vastgoedeigenaar in de gebruiksfase van het object zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.