Daar waar alle facetten samenkomen, kunnen we laten zien waar we goed in zijn. Naast het bieden van deskundigheid en kwaliteit komen er binnen de industrie / petrochemie als ook de farmaceutische industrie, food maar ook infra, extra dimensies bij in de vorm van kritische omgevingsfactoren en veiligheid. Meer dan 55 jaar zorgvuldig opgebouwde expertise maakt Bijlbouw de partner bij uitstek voor de aanpak van complexe totaaloplossingen als het gaat om nieuwbouw, renovaties, asbestsanering & periodiek onderhoud.

“Borging van kwaliteit en veiligheid vormen het fundament binnen onze organisatie” (Kees Nieuwenhuizen)

Alle procedures binnen Bijlbouw zijn vastgelegd binnen het ISO-9001 kwaliteitssysteem. Het veiligheidsbewustzijn binnen ons bedrijf is geborgd door middel van het VCA-P (Petrochemie) certificaat. Evenals de risico’s voor mens en milieu rondom asbestsanering zijn afgedekt met behulp van her procescertificaat Asbestverwijdering.

Binnen de sector van industrie / petrochemie weten we uit ervaring dat uw core business het aller belangrijkste is en dat uw bedrijfscontinuïteit altijd op de eerste plaats komt. Uw bedrijfsopstallen moeten goed en functioneel in orde zijn zodat het productieproces nooit en te nimmer in gevaar komt. Er zullen zich tenslotte binnen de industrie / petrochemie onverhoopt altijd calamiteiten voor doen. Daarnaast zal uw opstal dagelijks transformaties ondergaan om productieprocessen te optimaliseren. Bijlbouw ontzorgt u hierin door totaaloplossingen te bedenken waardoor bedrijfsprocessen kunnen blijven doorgaan, of dat de werkzaamheden eventueel in ploegendienst stilstand gebonden kunnen worden uitgevoerd. Zodoende staat de gebruiker van een te renoveren, transformeren object centraal, waarbij het voorkomen van productiestagnaties een vast onderdeel vormt van onze integrale projectaanpak. Waarbij we graag nevendisciplines binnen onze projectscope meenemen en Bijlbouw projectverantwoordelijk is. Turn-key projectrealisatie op het gebied van dak- en gevelsystemen, staalconstructies, dakbedekking en timmer-, metsel- en schilderwerken. Waarbij binnen het interieur onze focus op brandcompartimentering in de vorm van brandwerende wanden, toegangsdeuren en plafonds ligt, eventueel voorzien van geïntegreerde ledverlichting.

Een turn-key aanpak met slechts één overall aanspreekpunt!