Dumebo DWS

Van meet af aan is Bijlbouw actief binnen de separate branchegroepen Dumebo en DWS, die begin 2003, mede door onze inbreng, onder de koepel van de Metaalunie fuseerden tot een gezamenlijke branchegroep Dumebo DWS. Niet alleen door ons lidmaatschap, maar ook via een bestuurszetel en deelname aan de diverse werkgroepen.

Onze branchegroep richt zich, in navolging van haar voorgangers, op het verhogen van de kwaliteit en de professionaliteit van de branche, het verbeteren van het imago en het vergroten van het marktaandeel van metaalbouw in Nederland.

De branchebrede initiatieven resulteerden inmiddels in:

  • Uniforme leverings- en betalingsvoorwaarden.
  • Invoeren van een branchespecifiek veiligheidshandboek.
  • Opzetten van een opleidingsstructuur, waarbij de aangesloten leden verplicht zijn hun medewerkers vaktechnische opleidingen te laten volgen.
  • Opzetten van een onpartijdig en deskundig systeem voor geschillenbeslechting.
  • En “last but not least” het in samenwerking met de branchegroep van toeleveranciers MDG initiëren en realiseren van een branchebrede Kwaliteitsrichtlijn voor metalen gevels en daken.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site van DumeboDWS.
Bekijk de voorwaarden hier.