“Borging van kwaliteit en veiligheid vormen het fundament binnen onze organisatie” (Kees Nieuwenhuizen)

Het veiligheidsbewustzijn binnen onze montage afdelingen is geborgd door middel van het VCA-P (Petrochemie) certificaat. En de risico’s voor mens en milieu rondom asbestsanering zijn afgedekt met behulp van het procescertificaat Asbestverwijdering.

Onze certificeringen:

 

 

Iedereen, technisch werkzaam binnen ons bedrijf, is vakgekwalificeerd, heeft minimaal zijn VCA-basisveiligheid certificaat en leidinggevende het VCA-VOL certificaat. Binnen het kader van ons branche lidmaatschap van DumeboDWS is onze montage afdeling in het bezit van montagecursus DWS en hebben onze voorlieden sinds begin 2004 de DumeboDWS voorlieden cursus doorlopen.

Ingeval van asbestsanering zijn onze monteurs in bezit van het certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar. En zijn minimaal 6 van onze medewerkers gekwalificeerd om als gecertificeerd DTA-er asbestrenovaties uit te voeren.

Vervolgens zijn wij gehouden om al onze werkzaamheden overeenkomstig de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken uit te voeren. Deze kwaliteitsrichtlijn is een gezamenlijk initiatief van de branche groep van toeleveranciers en verwerkers van metalen bouwproducten, resp. MDG en DumeboDWS en is sinds begin 2004 van kracht.

Als sluitstuk van de integrale kwaliteitsborging binnen ons bedrijf vallen onze werkzaamheden zoals genoemd binnen de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken sinds eind 2011 binnen het Dumebo DWS Keurmerk. Hiermee behoort Bijlbouw tot de selecte groep gevelbouwers die het predicaat Keurmerk mogen voeren, waarbij ten behoeve van de kwaliteitsborging door onafhankelijke inspecteurs project inspecties worden uitgevoerd. Voor onze opdrachtgevers een extra waarborg die als zodanig inhoud geeft aan onze slogan: “Metalen gevels en daken zoals het hoort!”

Geef een reactie