Milieutechniek

Milieutechniek / Solar

bollenVanuit een “low-tech” dienst als asbestsanering is het milieutechnisch gezien een voor de handliggende stap naar “high-tech” zonne-energie. En wel helemaal wanneer je, zoals Bijlbouw de expertise op basis van traditionele bouwsystemen combineert met de nieuwe toepassingsmogelijkheden op het gebied van zonne-energie.

Bijlbouw combineert het ambachtelijke met het innovatieve en speelt op dit gebied een voortrekkersrol. Uit economische overwegingen, maar bovenal uit ideologisch oogpunt.

Zo is ook het project Orangerie ontstaan. Voor alle betrokkenen een pilotproject, waarbij Bijlbouw uiteindelijk het voortouw neemt en voor een integrale aanpak zorgdraagt als turnkey aannemer van de totale felsdakafwerking met geïntegreerd zonnelaminaat, inclusief de bijbehorende elektrische aansluiting tot aan de meterkast. Toekomstgericht denken was uitgangspunt. Grenzen verleggen. Vérder! Bijlbouw

Verdergaande technische ontwikkelingen op het gebied van solar zullen er op afzienbare termijn toe leiden dat met name de toepassing in het platte dakvlak rendabel wordt. Waarmee het dakvlak als traditioneel vijfde gevel naast haar primaire functie als waterdicht membraam een enorme toegevoegde waarde zal blijken als collector van duurzame energie. Een toepassingsgebied met onbegrensde mogelijkheden.

Vérder! Bijlbouw


Milieutechniek projecten

De Orangerie

Pilotproject Solar toepassing, waarbij een felsdakbeplating met geintegreerd solar laminaat is aangebracht, inclusief de bijbehorende electrische aansluiting. Foto van De Orangerie
Lees meer »

<
>