Certificering

VCA**-certificaat

Borging van kwaliteit en veiligheid vormen de ankerpunten binnen onze organisatie.

Onze procedures zijn vastgelegd binnen het ISO-9001 kwaliteitssysteem. Het veiligheidsbewustzijn binnen onze montage afdelingen is geborgd door middel van het VCA** certificaat. En de risico's voor mens en milieu rondom asbestsanering zijn afgedekt middels het SCA procescertificaat Asbestverwijdering SC530.

Onze certificaten:

VCA** SC-530  ISO_9001Keurmerk Dumebo DWS

Iedereen, technisch werkzaam binnen ons bedrijf, is vakgekwalificeerd. Heeft minimaal zijn VCA-basisveiligheid certificaat op gebied van veiligheid, eventueel het VCA-VOL certificaat voor leidinggevenden. Binnen het kader van ons branche lidmaatschap van DumeboDWS is onze montage afdeling in het bezit van montagecursus DWS en hebben onze voorlieden sinds begin 2004 de DumeboDWS voorlieden cursus doorlopen.

Ingeval van asbestsanering zijn onze monteurs in bezit van het certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar. En zijn minimaal 6 van onze medewerkers gekwalificeerd om als gecertificeerd DTA-er asbestrenovaties uit te voeren.

Vervolgens zijn wij gehouden om al onze werkzaamheden overeenkomstig de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken uit te voeren. Deze kwaliteitsrichtlijn is een gezamenlijk initiatief van de branche groep van toeleveranciers en verwerkers van metalen bouwproducten, resp. MDG en DumeboDWS en is sinds begin 2004 van kracht.

Als sluitstuk van de integrale kwaliteitsborging binnen onze metaalbouw branche vallen onze werkzaamheden zoals genoemd binnen de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken sinds eind 2011 binnen het Dumebo DWS Keurmerk. Hiermee behoort Bijlbouw tot de selecte groep gevelbouwers die het predicaat Keurmerk mogen voeren, waarbij ten behoeve van de kwaliteitsborging door onafhankelijke inspecteurs project inspecties worden uitgevoerd. Voor onze opdrachtgevers een extra waarborg die als zodanig inhoud geeft aan onze slogan: “Metalen gevels en daken zoals het hoort!”

Vérder! Bijlbouw

<
>