Onderhoud

“investeren in duurzaamheid hoeft niet duur te zijn”

Nagenoeg geen enkel product, dus ook een bouwproduct, kan het stellen zonder periodiek onderhoud teneinde de levensduur te optimaliseren. Uitstel van onderhoud genereert meerkosten.

Planmatig onderhoud garandeert de beste prijs/prestatie verhouding van uw vastgoed. Jaarlijkse inspectie met onderhoudsadvies, eventueel in combinatie met periodieke reiniging van daken en gevels, geven een helder beeld van de status van het exterieur van uw opstallen.

En vanuit het oogpunt van garantie is periodiek onderhoud zelfs een absolute voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de afgegeven materiaalgarantie.

Diverse vormen van onderhoud zijn mogelijk; van inspectie en advies, naar periodieke reiniging, eventueel in combinatie met herstel van locale aantasting door corrosie, tot aan een totale gevelrepaint. Het kan allemaal onderdeel uitmaken van een onderhoudscontract. Maatwerk derhalve om de vastgoedeigenaar in de gebruiksfase van het object zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn.

Vérder! Bijlbouw

<
>