Gezond op weg, veilig weer thuis. Daarvoor staat Bijlbouw.

Kees Nieuwenhuizen, directeur Er wordt gehakt, er vallen spaanders. Ook wat wij doen is niet allemaal zonder risico. Onze mensen willen we vrijwaren van onnodig gevaar. Inherent aan Bijlbouw’s activiteit is bijvoorbeeld de factor hoogte. Daken en gevels. U begrijpt het al: we laten onze mensen liefst niet vallen. Tegelijk dienen onze diensten een helder doel: zorgen dat u als onderneming optimaal kunt functioneren en dus renderen.

Bijlbouw wil een cirkel rond maken.

We leiden klein- en grootschalige projecten vanuit maatschappelijk en ideologisch bewust ondernemerschap. Kwaliteit en waardigheid in combinatie met een rendementsstreven gericht op continuïteit vormen onze uitgangspunten. Ik zal u hier niet vermoeien met allerlei technische bespiegelingen. Die vindt u naar behoefte elders op de site. Enfin, Bijlbouw tracht op deze plaats een indruk te geven van wat ze als totaalaanbieder zoal vermag. En dat is niet niks, al zeg ik het zelf!

Kees Nieuwenhuizen, Directeur

N.B.

’Onze professionals geven u desgewenst graag persoonlijk advies. Bijvoorbeeld via onze dienst Bouwschouw. Preventief aan de slag. Veel bouwkundige of esthetische problemen kunnen worden voorkomen. Ook daarop anticipeert Bijlbouw.’

<
>